Aloita koekäyttö

Projektien kulu- ja työajanseuranta

Kirjaa tunnit helposti laskutusta sekä projektien kannattavuuden seurantaa varten.

ominaisuudet-tyoajanseuranta-crop

Palvelee sekä yritystä että työntekijää

Severan avulla tuntien kirjaaminen ja kulujen kohdistaminen projekteille on helppoa. Työajat sekä kulut ovat aina käytettävissä projektien raportoinnissa.


Työajanseuranta

Visma Severassa tuntien kirjaaminen tapahtuu samassa järjestelmässä kuin missä työntekijöiden projektit ja tehtävät sijaitsevat. Näin työntekijät kirjaavat tuntejaan tutkitusti tiheämmin ja tarkemmin. Samalla kirjattuja työtunteja voidaan käyttää reaaliaikaisesti laskutukseen sekä projektien kannattavuuden seurantaa varten.

kuvitus-ominaisuudet-crm-yhteystiedot

MONIPUOLISET KIRJAUSTAVAT

Valitse itse käytätkö päivä- tai viikkonäkymää työtuntien kirjaamiseen. Työaika voidaan kirjata myös kalenteriaktiviteettien pohjalta tai kellottamalla tehtäviä.

kuvitus-ominaisuudet-crm-yhteydenotot

TYÖTUNTIEN HYVÄKSYMINEN

Visma Severassa voidaan seurata työntekijöiden tuntiliukumaa sekä hyväksyä henkilöiden työtunnit esimiehen toimesta esimerkiksi ennen laskutusprosessia.

kuvitus-ominaisuudet-crm-hinnasto

TYÖTUNTIEN LASKUTTAMINEN

Kaikki kirjatut työtunnit ovat suoraan laskutettavissa projektin laskutustiedon pohjalta. Tuntihinta voidaan määrittää työtyypeittäin, vaihekohtaisesti tai henkilökohtaisen tuntihinnan mukaisesti.

ominaisuudet-tyoajanseuranta-projektien_kulujen_seuranta

Projektien kulujen seuranta

Visma Severa käyttää reaaliaikaisesti tuntitietoja projektin kannattavuuden seurantaa varten. Tämän lisäksi järjestelmässä voidaan seurata muita projektille kohdistuvia kuluja sekä työntekijöiden matkakuluja ja laskuttaa automaattisesti edelleen asiakkaalta.

Projektille kohdistuvat ostot
Alihankintakulut tai muut ostot saattavat vaikuttaa merkittävästi projektin kannattavuuteen. Tämän vuoksi suosittelemme kaikkien kulujen syöttämistä projektin seurantaa varten. Lisäksi kulut voidaan laskuttaa asiakkaalta sovitulla hinnalla automaattisesti.

Työntekijöiden matkakulut
Asiantuntijoiden työhön saattaa liittyä asiakas- ja työmaakäyntejä. Visma Severan avulla työntekijät kirjaavat matkat helposti ja näistä voidaan koostaa yrityksen sisäinen matkalasku.

Ylityöt, liukumat
ja poissaolot

Visma Severaan kirjattuja työtunteja voidaan käyttää henkilöstö- ja palkkahallinnon tarpeisiin. Samalla huolehditaan lakisääteisestä tuntiseurannasta.

ominaisuudet-tyoajanseuranta-ylityot

Ylityöt ja poissaolot
Yritys voi määrittää käytössä olevat ylityökertoimet, joita tarvitaan työajan raportoinnissa ja laskutuksessa. Poissaolot, kuten lomat ja sairaspäivät merkitään suoraan kalenteriin.

Liukumalaskenta
Visma Severan edistynyt työajanhallinta auttaa seuraamaan asiantuntijoiden liukumakertymää. Tieto on helposti myös työntekijöiden saatavilla.

Tuntiraportit palkkahallintoon
Koontiraportit esittävät kirjatun työajan ja poissaolot valitulta ajanjaksolta listoina ja taulukoina. Tiedot voidaan tallentaa Exceliin palkanlaskentaa varten.

Työaika- ja kuluseurannan lisätoiminnallisuudet

Severa mobile
Tuntikirjaukset, asiakastiedot sekä projektien tunnusluvut – helposti mobiililaitteestasi.
LUE LISÄÄ

Edistynyt työajanhallinta
Tuntien liukumahallinta ja tuntien hyväksymisprosessi esimerkiksi laskutusta varten.
LUE LISÄÄ

Matkalaskutyökalu
Luo ja raportoi matkalaskut, päivärahat sekä kulut.
LUE LISÄÄ

Haluatko yhteydenoton?

Anna nimesi ja puhelinnumerosi niin olemme
sinuun pikimmiten yhteydessä.

Nimesi:

Puhelinnumerosi:

kuvitus-arska

Ota yhteyttä myyntiin

+358 10 5058 420| sales.severa@visma.com| Tuki


Nimi

Sähköpostiosoite

Viesti