Aloita koekäyttö

Projektin resursointi ja suunnittelu

Toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistää asiantuntijat, projektit sekä myynnin yhdeksi kokonaisuudeksi.

ominaisuudet-resursointi-crop

Paranna asiantuntijoiden käyttöastetta

Visma Severan resurssienhallinta auttaa kohdistamaan asiantuntijoiden työaikaa mahdollisimman tehokkaasti. Alustava resursointi on mahdollista tehdä jo projektien myyntivaiheessa.


Työkalu resursointiin

Asiantuntijayrityksen tärkein voimavara on henkilöstö. Työntekijöiden ajankäytön optimointi on johdon tärkeimpiä tehtäviä. Visma Severa auttaa projektipäälliköitä aikatauluttamaan ja resursoimaan töitä sekä seuraamaan tuottavuus- ja laskutusasteita.

kuvitus-ominaisuudet-crm-yhteystiedot

RESURSSIEN ETSIMINEN

Henkilöresurssien saatavuutta ja nykyistä työkuormaa pystytään tarkastelemaan rooleittain, osaamisalueittain tai tiimeittäin.

kuvitus-ominaisuudet-crm-yhteydenotot

RESURSSIEN KIINNITTÄMINEN

Asiantuntijat kiinnitetään projekteille tarvittaessa vaihekohtaisesti ja samalla nähdään henkilön kokonaiskuormitus samalle ajanjaksolle.

kuvitus-ominaisuudet-crm-hinnasto

HENKILÖIDEN KUORMITUS

Projektin resursointi tapahtuu joko tunti- tai prosenttipohjaisesti riippuen yrityksen projektien määrästä, tehtävien pituudesta sekä yrityksen johtamiskulttuurista.

ominaisuudet-resursointi-resurssien_kayttoaste

Resurssien käyttöaste

Asiantuntijoiden käyttöaste on indikaatio monesta asiasta, jonka riittävän syvällinen seuranta auttaa pitämään yllä luotettavaa projektien toimitusprosessia sekä riittävää kassavirtaa.

Myynti ja resurssit
Resurssien varaukset voidaan tehdä jo myyntiprosessin aikana. Näin pystytään ennakoimaan tarkemmin kuormituksen kehittymistä.

Rekrytointi ja kumppanit
Ennakoi Visma Severan avulla tilanteita, joissa tarvitaan lisää työntekijöitä tai kumppaneita palvelun tuottamiseen.

Käyttöaste ja talous
Käyttöasteen ennusteiden avulla johto voi paremmin hahmottaa käyttöasteen merkityksen yrityksen kassavirtaan, tarvittavaan myyntiin sekä kannattavuuteen.

Asiantuntijan oma resursointi

Visma Severan resursoinnin tarkoitus on antaa riittävän hyvä yleiskuva projekteista, joihin asiantuntijoiden työaika käytetään tehokkaasti seuraavien viikkojen aikana.

ominaisuudet-resursointi-asiantuntijan_oma_resursointi

Työntekijän näkymä
Asiatuntija voi itse nähdä käynnissä olevat projektinsa ja suunnitellun kuormituksen. Samalla hänellä on mahdollisuus antaa palautetta projektipäälliköille arjen haasteista tai mahdollisuuksista suhteessa suunniteltuun ajankäyttöön.

Älä mikro-manageroi
Koska työntekijät voivat tarkastella omaa resursoinnin käyttöastetta suhteessa käynnissä oleviin projekteihin ja niiden määräaikaan, ei tarvita turhaa mikro-manageerausta. Vastuuta henkilöt hallitsemaan omia tehtäviään.

Lisäpalvelut resursointiin ja projektinhallintaan

Edistynyt resursointi
Tarkastele saatavilla olevia resursseja henkilöittäin, osaamisalueittain tai yksiköittäin. Resursoi oikeat ihmiset sekä määritä, kuinka paljon henkilöiden tulee kohdistaa työajastaan (prosenttiosuus tai tuntimäärä) eri projekteille.
LUE LISÄÄ

Graafiset raportit
Lisäosan avulla voidaan rakentaa graafisia raportteja myyntiin, myynnin ennustamiseen, liikevaihtoon ja laskutukseen liittyen.
LUE LISÄÄ

Liikevaihdon jaksotus
Jaksota pidempien projektien liikevaihto projektin todellisen työmäärän ja valmiusasteen mukaan.
LUE LISÄÄ

Haluatko yhteydenoton?

Anna nimesi ja puhelinnumerosi niin olemme
sinuun pikimmiten yhteydessä.

Nimesi:

Puhelinnumerosi:

kuvitus-arska

Ota yhteyttä myyntiin

+358 10 5058 420| sales.severa@visma.com| Tuki


Nimi

Sähköpostiosoite

Viesti