Haluatko sinäkin tuntikirjausten askelmittarin?

Me mittaamme nykyaikana aivan kaikkea; askeleita, painoa, sykettä, ravintoarvoja, ajankäyttöä, kulutusta ja niin edelleen. Aina siitä, kun heräämme, matkustamme töihin, syömme, lepäämme, ulkoilemme, menemme nukkumaan ja kuorsaamme. Kaikki tallennetaan graafeiksi ja tilastoiksi.

Suurin osa tiedosta kerätään melkein huomaamatta, mutta osa meistä on valmiita näkemään paljonkin vaivaa tiedon keräämiseen. Se tuottaa jonkinlaista mielihyvää, kun voittaa itsensä, parantaa tuloksia ja saa papukaijamerkin. Osa vertaa tuloksiaan muihin ja saa näin mittaustiedoista vielä isommat kiksit. Tämä ajaa siihen, että olet terveempi ja parempi. Tai ainakin yrität kehittyä.

Mittareita ja papukaijamerkkejä

Miten omaa työtä voisi mitata niin, että se saisi aikaan saman efektin, ilman raportointiin, analysointiin ja seurantaan liittyvää tuskaa ja älytöntä ajankäyttöä? Miten mittarit saisivat motivoitua sinua tekemään oikeita asioita ja parempia päätöksiä automaattisesti? Parhaimmillaan työntekijänä et sitä huomaisikaan, vaan voisit keskittyä mukavampiin tehtäviin. Miten maksimoida mielihyvä, tehokkuus ja papukaijamerkit?

Voisiko työaikaan suhtautua samalla tavalla kuin askelten mittaamiseen? Asiantuntijatyössä on laskutettavia tunteja, tuottavia tunteja, ei niin tuottavia ja ihan hukkaan heitettyjä tunteja. Pakkaan voi lisätä vielä niin työaikaan kuuluvia kuin vapaa-ajalla tehtyjä tunteja, joko raportoituna tai ei raportoituna.

Jokainen työntekijä on oman tehtävänsä asiantuntija ja käyttää työhönsä tietyn määrän aikaa. Työajanseurantaan on olemassa lukuisia työkaluja, joilla se on teknisesti melko vaivatonta. Tärkein kysymys on mielestäni se, miksi aikaa pohjimmiltaan seurataan ja miten sitä hyödynnetään.

Mittaa ja kehity

Mitä jos työaikaa seuraamalla ja sille tavoitteita asettamalla opit kieltäytymään ylimääräisistä palavereista ja työtehtävistä? Voit priorisoida aikaasi paremmin ja tehdä oikeita asioita saavuttaaksesi mukavamman arjen ja paremmat tulokset. Ja mitä, jos kaiken tämän saa aikaan vielä vähemmällä työllä ja enemmällä vapaa-ajalla?

Mitä jos esimies osaa tämän tiedon pohjalta tukea ja kehittää minua työssä paremmin? Mitä jos työnantaja saa samalla arvokasta tietoa töihin ja tehtäviin oikeasti käytetystä ajasta, eikä se ole värittynyt laskutuksen ja työaikalain tai HR:n vaatimuksista?

Mitä jos näiden työaikaa mittaavien työkalujen ansiosta tehtäviin varattu aika ja resurssit osataan jatkossa arvioida paremmin, tarjoukset tehdä realistisemmin, parantaa prosesseja hukkaan heitetyn ajan vähentämiseksi ja tehdä työstä tarkoituksenmukaisempaa jokaiselle?

Voisiko työajan mittaamisesta silloin saada mielihyvää ja positiivisia kiksejä?

Helpoin tapa kirjata tunnit ja seurata työaikaa on tehdä se Severa mobiilissa.


Joonas Luukkonen on Visma Severan myyntipäällikkö.
Joonaksella on pitkä kokemus suomalaisten asiantuntija- ja projektiorganisaatioiden toimintaympäristöstä sekä prosessien kehittämisestä.