Miksi mitata muuta kuin laskutusta?

Valtaosa asiantuntijayrityksistä seuraa omia tunnuslukujaan, mutta helposti ajatellaan, että “one size fits all”. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta toiseen seurataan samoja mittareita eikä niitä uskalleta muuttaa. Seurauksena voi olla liian pientä toiminnan “taputtelua”, jossa välttämättömiä muutostarpeita ei huomata eivätkä kehityssuunnitelmat jalkaudu riittävän nopeasti kilpailutilanteessa. Toki on sellaisia tunnuslukuja, jotka eivät ole syrjäytettävissä, kuten liikevaihto ja laskutus tai myyntikate, mutta niiden rinnalle kannattaa tuoda muita sen hetkistä tavoitetta tukevia vaihtoehtoja.

Tunnuslukujen tulee toimia työkalupakkina, josta voi poimia sillä hetkellä tärkeimmät mitattavat asiat ja hyödyntää niitä. Kun tunnusluku on hoitanut tehtävänsä, se voidaan laittaa työkalupakkiin odottamaan ja poimia seuraava tarkasteluun. Näin saadaan aikaan priorisoituja sekä mitattavia kehitysloikkia.

Menetkö ylös vai alaspäin?

Harva liiketoiminta on markkinoiden, asiakkaiden, kilpailijoiden tai teknologian suhteen immuuni vaan toimintaa pitää kehittää – pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Yleensä asioilla on kaksi suuntaa: ylös tai alas. Jos et tee asioille mitään, ne liukuvat ajan kuluessa alaspäin. Liukumäki voi viedä alaspäin hitaasti tai nopeasti, mutta suunta on selvillä. Asiantuntijayrityksen pitääkin pystyä mittaamaan, reagoimaan ja ennakoimaan älykkäästi omaa toimintaa suhteessa ympäristöön.

Jotta voit todentaa sen, tapahtuuko muutosta ja saavutetaanko haluttua kehitystä, tunnuslukuja pitää seurata aktiivisesti. Tunnuslukuja kannattaa hyödyntää sekä strategisessa, pitkän aikavälin suunnittelussa että päivittäisessä toiminnassa. Oikein kerättyjä, aitoon dataan perustuvia tunnuslukuja kannattaa myös uskoa, sillä ne kertovat sinulle, tuleeko liiketoiminta säilymään hengissä ja onko suunta oikea. Muutoin perustat päätöksesi omaan tai jonkun toisen mutu-tuntumaan. Niissä psykologiset vaikuttimet ovat yleensä vahvoja, kuten rakkaus omaan keksintöön, asiakassuhteen kemiat tai harhakäsitys asiakkaan arvostamista asioista.

Tunnista hiljaiset signaalit

Asiantuntijayrityksellä on työntekijöitä, palveluita ja tuotteita, joita myydään sekä asiakkaita, jotka niitä ostavat – tai eivät osta. Tunnuslukujen kautta niitä kaikkia voidaan mitata ja sen pohjalta arvioida, tuleeko toiminta kantamaan vai ei. Vaikka kaikki näyttäisi nyt hyvältä eikä yrityksellä ole huolta huomisesta, tunnusluvut auttavat katsomaan eteenpäin.

Tunnuslukujen tulee toimia työkalupakkina, josta voi poimia sillä hetkellä tärkeimmät mitattavat asiat ja hyödyntää niitä.

Mikäli asiakkaat ovat tyytymättömiä, henkilökunta ei ole sitoutunut tai palveluiden tuottaminen sakkaa, kokonaisuus ei vain yksinkertaisesti tule kantamaan. Nämä voivat olla aluksi hiljaisia signaaleja, joita ei näe ennen kuin suunnan kääntäminen on vaikeaa. Tällä hetkellä voi näyttää siltä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, mutta jos heidän ostotrendinsä on laskusuunnassa tai jos kauppoja ei mene läpi normaaliin tyyliin, se kertoo jostain.

Työntekijät voivat näyttää ja kertoa olevansa “ihan tyytyväisiä”, mutta jos työteho laskee, poissaolot lisääntyvät ja projektien aikataulut venyvät, on se merkki jostain isommasta. Jos työntekijät eivät ole sitoutuneita, he eivät halua tehdä oikeita asioita mahdollisimman nopeasti vaan päivät täyttyvät turhasta puuhastelusta, pyörittelystä ja pohdinnasta. Tunnuslukujen seurannassa onkin tärkeää tunnistaa oikeat syy- ja seuraussuhteet. Ovatko kannattamattomat projektit seurausta väärästä hinnoittelusta, työntekijöiden sitoutumisesta, liiallisesta muutosten määrästä projektin sisällä vai jostain muusta?

Tee tunnusluvuista kilpailutekijä

Tunnuslukuja voidaan ajatella ylimmän johdon työkaluina, mutta ne toimivat aidosti koko yritykselle. Toimitusjohtajan lisäksi esimerkiksi myynti, taloushallinto ja projektipäälliköt hyötyvät tunnusluvuista. Tärkeintä on löytää ne tunnusluvut, jotka tukevat aiotun kilpailukyvyn ja muutoksen mittaamista.

Haluatko ottaa tunnusluvut hyötykäyttöön ja löytää yrityksellesi sopivimmat tavat mitata tuloksia? Tunnuslukuoppaamme ottaa asiantuntijayrityksen huomioon kokonaisuutena ja auttaa miettimään tunnuslukuja tavoitteiden kautta. Opas on tiivis ja inspiroiva paketti yrityksen johtamiseen. Lataa ja hyödynnä päivittäisessä käytössä!

Lataa tunnuslukuopas ja hyödynnä tunnuslukuja yrityksen johtamisessa!


Jussi Pekkala on Visma Solutionsin strategia- ja markkinointijohtaja.
Jussi uskoo, että kestävä menestys syntyy rohkeasta vastuunjakamisesta, tavoitteellisuudesta sekä uskalluksesta myös epäonnistua.