Aloita koekäyttö

INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTITOIMISTOT

“Visma Severa vastaa meidän tarpeita erittäin hyvin.”

Sami Horto, Toimitusjohtaja, Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Projektit maaliin aikataulussa ja budjetissa

Visma Severaa käyttää jo yli 180 suomalaista arkkitehti- ja insinööritoimistoa.

kuvitus-lamppu-viiva

KANNATTAVIA TARJOUKSIA

Perusta uudet tarjoukset ja hinnoittelu aikaisempien projektien kannattavuudelle ja työmääräarvioille. Analysoi minkälaisia projekteja yrityksen kannattaa tehdä. Tarkastele reaaliajassa yrityksen tarjouskantaa.

kuvitus-osaajat-viiva

PROJEKTIT MAALIIN

Luo ja vaiheista projektit helposti seurantaa varten. Budjetoi työmäärät ja resursoi suunnittelijat prosenttien tai tuntien mukaan projekteille. Vertaile projekteittain suunniteltujen ja toteutuneiden tuntien toteumaa valmiusasteeseen. Luo omia avainlukuja (KPI) tehokkuuden seurantaan.

kuvitus-laskutus-viiva

LASKUTA TARKEMMIN

Laskuta projektit nopeammin ja tarkemmin olipa kyse kiinteähintaisista projekteista tai kuluihin ja työtunteihin perustuvasta laskutuksesta. Laskutusennusteet auttavat varautumaan tuleviin kuukausiiin.


Suunnittelijalle yksinkertainen

Insinöörien ja arkkitehtien tavoitteena on käyttää mahdollisimman iso osa työajastaan laskutettavan työn tekemiseen. Visma Severassa jokainen suunnittelija voi luoda oman reaaliaikaisen työpöytänsä omista projekteista sekä projektijohdon ohjeistuksen työajan käyttämisestä eri projekteille ja tehtäville. Työaikakirjaukset onnistuvat nopeasti samasta työpöytänäkymästä.

sshot-asiakkaat-suunnittelijalle_yksinkertainen

Reaaliaikainen projektien seuranta

Projektipäälliköt ja johtohenkilöt voivat itse luoda raportteja ja näkymiä, joita he tarvitsevat päivittäin. Näin varmistetaan, että tieto tarjouksista, projektisalkuista, yksittäisten projektien aikatauluista ja kannattavuudesta on aina nopeasti saatavilla.

Resurssien kuormituksen muutoksiin sekä laskutusennusteen kehitykseen voidaan reagoida nopeasti. Paremman kokonaiskuvan ansiosta projektiliiketoiminnan johtaminen on yksinkertaisempaa ja sovituista projektien aikatauluista sekä kannattavuustavoitteista voidaan pitää helpommin kiinni.

Esimerkkejä raporteista:

 • Yrityksen tarjous- ja tilauskanta
 • Käynnissä olevien projektien kuormitus projekteittain ja yksiköittäin
 • Laskutus- ja liikevaihtoennusteet
 • Projektien statukset sekä toteumat suhteessa budjetoituun
 • Asiakas- ja projektikohtaiset kannattavuudet

Yksi järjestelmä kaikille projekteille

Hallitse lyhyet toimeksiannot ja monivuotiset projektit samassa järjestelmässä. Projektin voi suunnitella ja resursoida jo tarjousvaiheessa. Suunnitelman pohjana voidaan käyttää aikaisempia töitä ja hinnastoja.

 • Projektin vaiheistus ja Gantt-kaavio
 • Projektiryhmän valinta ja resursointi
 • Projektin hinnoittelu (kiinteät hinnat ja tuntihinnat kirjaustyypeittäin)
 • KPI-lukujen määrittäminen projektille, esimerkiksi suunnitellut neliö/laskutus
 • Laskutus- ja liikevaihtoennusteen syöttäminen
 • Automaattinen katelaskenta (kannattavuus, kulurakenne)

sshot-asiakkaat-varmista_etta_laskutat_kaikeni

Varmista, että laskutat kaiken

Visma Severassa on mahdollista tarkastella laskuttamattomia töitä reaaliaikaisesti. Laskutettavia eriä ja maksuposteja seurataan projektin myyntivaiheesta alkaen ja niitä voidaan sitoa projektin valmistumisaikatauluun tai sovittuihin päivämääriin.

Kaikki maksupostit, kirjatut tunnit , matka- ja muut kulut tulevat automaattisesti laskutettaviksi, mikäli näin on määritelty. Laskujen luonti onnistuu nopeasti esimerkiksi projektipäällikön toimesta. Laskut voidaan lähettää joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa ja tämän jälkeen siirtää kirjanpitoon.

logo-l_arkkitehdit

“Severa skaalautuu erinomaisesti, oli projektissa sitten 1 tai 20 ihmistä mukana. Eri käyttäjille voi luoda räätälöidyn työpöydän, josta projektin etenemisen näkee reaaliaikaisesti.”
Harri Salminen, Osakas
L-Arkkitehdit

dotted

logo-green-building-partners

“Visma Severa on suoraviivainen ja helposti omaksuttava järjestelmä päivittäiskäyttöön, mutta tarjoaa myös kattavat raportointiominaisuudet liiketoiminnan analysointiin ja kehitykseen.”
Tuomas Suur-Uski, Johtaja, liiketoiminnan kehitys
Green Building Partners

dotted

logo-q4

“Yhteensopivuus Netvisor taloushallinto-ohjelman kanssa tuottaa yrityksen toiminnan ja resurssien ennakointiin oleellisen tärkeää ajantasaista tietoa.”
Juha Kilpilahti, Arkkitehti YO
Arkkitehdit Q4

dotted

valitse-toimiala

Kokeile Visma Severaa!

 • Saat ilmaisen koekäytön 30 päiväksi
 • Ei maksu- tai luottokorttitietoja
 • Ei asennuksia vaan saat oman ympäristön suoraan käyttöösi mistä tahansa
kuvitus-arska

Ota yhteyttä myyntiin

+358 10 5058 420| sales.severa@visma.com| Tuki


Nimi

Sähköpostiosoite

Viesti